Artykuły

Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu

Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu
Jest to przedsięwzięcie organizowane od połowy lat 90. minionego wieku w Wielkopolsce, a od końca lat 90. także  w regionach kujawsko-pomorskim, lubuskim i pomorskim.


Zarówno założenia jak i regulamin, kryteria, metoda prac kapituły - to wszystko ulegało przez minione lata nieznacznym modyfikacjom. Istota i cel projektu nie uległy zmianie. Jest to przedsięwzięcie wyłaniające co roku i promujące szczególnie cenne dokonania rynkowe, samorządowe i ekologiczne. To rodzaj narzędzia promocyjnego oferowanego szefom firm, urzędów, organizacji itp. Czytaj więcej...

 

Wyniki Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Kujaw i Pomorza oraz Pomorza 2018

Protokół z postanowienia Kapituły obu województw Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Kujaw i Pomorza oraz Pomorza 2018

Kapituły województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów stwierdziła, że do Konkursu zarekomendowano w siedmiu kategoriach łącznie 256 zgłoszenia. Jednocześnie po zapoznaniu się z opisem zgłoszeń i dołączoną do nich dokumentacją oraz przeanalizowała sprawozdania komisji konkursowych, które wizytowały uczestników konkursu, Kapituły zakwalifikowały 55 zgłoszeń spełniających wymagania regulaminowe.


W związku z powyższym Kapituły postanowiły, co następuje:

tytuły HIT 2018 otrzymują    

w kategorii Produkcja

Przedsiębiorstwo OTLEWSKI w Tleniu – FIRMA ROKU za wysoką jakość produkowanych mebli tapicerowanych oraz innowacyjne działania przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo “AS” Marek Bajdalski w Aleksandrowie Kujawskim – PRODUKT ROKU za produkcję wysokiej jakości parapetu MDF laminowanego w szerokiej palecie barw uwzględniającej zapotrzebowanie klientów - zaprojektowanego na 20-lecie przedsiębiorstwa

w kategorii Handel i Usługi

Firma PIETRZAK Waldemar Pietrzak w Rozgartach – FIRMA ROKU za atrakcyjną ofertę budowlaną powstającego osiedla domków jednorodzinnych „Leśna Osada” w Czarnym Błocie

DP TRADE Dariusz Przewłocki w Toruniu – FIRMA ROKU - za wysoką jakość usług w zakresie sprzedaży obuwia marki Scholl i Bekermann oraz rozwój przedsiębiorstwa

Restauracja “Gryf” w Żukowie – FIRMA ROKU - za atrakcyjną ofertę przy organizacji imprez okolicznościowych oraz walory smakowe oferowanych potraw

w kategorii Organizacja i Zarządzanie


Agrolok Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu – FIRMA ROKU - za rozwój firmy AGROLOK - budowa nowego oddziału w Osieku, innowacyjną metodę pozyskiwania białka paszowego oraz działania na rzecz rozwoju samorządu

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. w Kwidzynie – FIRMA ROKU – za dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa w latach 2017-2018

Makurat Invest Sp. z o.o. w Pępowie – FIRMA ROKU - za dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa oraz jakość i wysoki standard oferowanych mieszkań na przykładzie osiedla “Złota Reneta” w Żukowie

Gmina Zławieś Wielka za modelowe działania proekologiczne Gminy Zławieś Wielka w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz budowę nowoczesnej kanalizacji ściekowej;

w kategorii Samorządność

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński – GMINA ROKU - za budowę nowoczesnego Parku Rekreacji, Sportu i Wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim integrującego lokalne społeczeństwo

Miasto i Gmina Łasin – GMINA ROKU - za poprawę bezpieczeństwa publicznego poprzez zakup sprzętu pożarniczego, naprawę lokalnych dróg, doposażenie OSP na terenie Miasta i Gminy Łasin

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń – GMINA ROKU - rozbudowę Publicznego Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu Dobrzyniu w ramach projektu “Miejsce dla każdego przedszkolaka”

Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski – GMINA ROKU – za rewitalizację zabytkowego dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim

Powiat Wąbrzeski – SAMORZĄD ROKU – za termomodernizację budynków użyteczności publicznej powiatu wąbrzeskiego

w kategorii Edukacja, Kultura i Sport

Zamek w Radzyniu Chełmińskim Patrycja Piłat “Patredino” – PRZEDSIĘWZIĘCIE ROKU – za atrakcyjną ofertę edukacyjno-historyczną, kultywowanie lokalnych tradycji oraz działania na rzecz promocji regionu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu – DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE ROKU – za organizację inicjatyw rekreacyjnych, kulturalnych i turystycznych w ramach programu “Roku Wisły 2017” przy współpracy z Fundacją “Zamek Dybów i Gród Nieszawa”

Gmina Chełmża – GMINA ROKU – za współpracę Gminy Chełmża z Mołdawią w ramach własnej inicjatywy programowej “Taniec i śpiew łączy kultury narodów”

tytuły HIT 2018 II-stopnia otrzymują:                                                               

w kategorii Organizacja i Zarządzanie

Zakład Stolarski “Rumiński” Marek Rumiński w Wąbrzeźnie – FIRMA ROKU - za budowanie silnej marki przedsiębiorstwa dzięki produkcji wysokiej jakości okien i drzwi z drewna w oparciu o nowoczesne technologie

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Uśmiech Dziecka” w Szklanej - FIRMA ROKU – za najwyższej jakości ofertę, modelowe prowadzenie oraz rozwój Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej

w kategorii Ekologia

Ekosystem Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Wąbrzeźnie - za wysoką jakość usług proekologicznych Przedsiębiorstwa Ekosystem Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie w 2017 roku

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brodnicy - za działania proekologiczne PEC Brodnica wpływające na jakość powietrza w Brodnicy dzięki wykonaniu systemów odpylania spalin dla kotłów w ciepłowni, wymianie kotłów miałowych na gazowe przy ul. Malickiego oraz wybudowanie układu pompowego przy ul. 3 Maja

w kategorii Samorządność

Gmina Żukowo – GMINA ROKU - opracowanie i realizację projektu obejmującego rewitalizację Starego Centrum Żukowa

Powiat Golubsko-Dobrzyński – SAMORZĄD ROKU - za działania powiatu w zakresie pomocy społecznej i osób z niepełnosprawnościami

w kategorii Edukacja, Kultura i Sport

Gmina Sulęczyno i Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie – GMINA ROKU – za działania w zakresie realizacji atrakcyjnych inicjatyw kulturalnych dla społeczności lokalnej


tytuły KRYSZTAŁOWY HIT 2018 otrzymują:                                              

w kategorii Produkcja

Firma Rodzinna Wróblewski Technika Grzewcza i Wentylacyjna w Brusach – PRODUKT ROKU – za produkcję ekologicznego kotła na biomasę „Wróblewski Pellet”


w kategorii Organizacja i Zarządzanie

Przedsiębiorstwo Max & Xawier w Żukowie – FIRMA ROKU - za dynamiczny rozwój własnej sieci handlowej - powstanie nowych sklepów  w Chwaszczynie i Przodkowie

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „ROLNIK” w Żninie – FIRMA ROKU - za dynamiczny rozwoju sieci handlowych poprzez otwieranie nowych placówek oraz tworzenie miejsc pracy

w kategorii Samorządność

Gmina Skarszewy – GMINA ROKU - za dynamiczny i zrównoważony rozwój Gminy Skarszewy w latach 2014-2018

w kategorii Edukacja, Kultura i Sport

Gmina Dobre – GMINA ROKU - za rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej z wykorzystaniem walorów krajobrazowo-przyrodniczych


tytuły RUBINOWY HIT 2018 otrzymują:  
                                                      
w kategorii Organizacja i Zarządzanie

Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy Sp. z o.o. w Pępowie – FIRMA ROKU – działania na rzecz dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie całkowitej likwidacji szkód komunikacyjnych

Firma Elas-Pol s.c. w Niestępowie – DZIAŁANIA INNOWACYJNE ROKU - za poszerzanie międzynarodowych rynków sprzedaży oraz konsekwentne działania innowacyjne w zakresie projektowania i produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

Unilever Polska S.A. Oddział Lodów i Produktów Mrożonych Zakład Produkcyjny w Baninie – FIRMA ROKU - za modelowe działanie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w oparciu o własne normy, reguły i metody postępowania, ukształtowane w procesie zarządzania przedsiębiorstwem


w kategorii Edukacja, Kultura i Sport

Powiat Radziejowski – SAMORZĄD ROKU - wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia ponadgimnazjalnego


tytuł ZŁOTY HIT 2018 otrzymują:
                   
w kategorii Organizacja i Zarządzenie

Nadleśnictwo Brodnica – FIRMA ROKU - za planowane działania integracji społeczeństwa na rzecz lasu, kultywowanie tradycji łowieckich i promocja zdrowego odżywiania

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wejherowie – FIRMA ROKU – za modelowe zarządzanie przedsiębiorstwem

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach FIRMA ROKU - dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa - rozbudowa stacji paliw

Przedsiębiorstwo KROPEK w Zblewie – FIRMA ROKU - za modelowe zarządzanie i dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa

Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim – DZIAŁANIA INNOWACYJNE ROKU - za budowanie wizerunku banku poprzez wprowadzanie nowych innowacyjnych technologii oraz nowych produktów bankowych

Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie – FIRMA ROKU - za regionalny model organizacji dla realizacji budownictwa mieszkalnego przez T.B.S.

w kategorii Przetwórstwo Żywności

Przedsiębiorstwo St. Rąbała Sp. z o.o. w Bielawkach – PRODUKT ROKU - walory smakowe i jakościowe wyrobów wędliniarskich: pasztetu kociewskiego, boczku kociewskiego długodojrzewającego, kiełbasy polskiej suchej kociewskiej oraz baleronu dojrzewającego

w kategorii Handel i Usługi

PPHU Eksport- Import "MARTINA"  Mirosław Walczak w Żninie – FIRMA ROKU - za atrakcyjną ofertę oraz jakość usług w zakresie programowym i kulinarnym przy organizacji imprez okolicznościowych

Zamek Gniew Sp. z o.o. w Gniewie – FIRMA ROKU - za rozwój atrakcyjnej oferty programowej uwzględniającej różne segmenty odbiorców
                   
w kategorii Samorządność

Powiat Toruński – SAMORZĄD ROKU - za poprawę jakości obsługi i poszerzenie oferty Szpitala Powiatowego w Chełmży

Gmina Obrowo – GMINA ROKU - za wzorcową współpracę samorządu gminnego
z jednostkami OSP poprzez finansowanie zakupu sprzętu, modernizację oraz rozbudowę remiz strażackich

w kategorii Edukacja, Kultura i Sport

Gmina Luzina – GMINA ROKU - za działania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Luzino w latach 2014-2018


tytuł PLATYNOWY HIT 2018 otrzymuje:                                                       

w kategorii Organizacja i Zarządzanie

Bank Spółdzielczy w Czersku – BANK ROKU - za pakiet pomocowy dla poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017r. Poprzez zbiórkę pieniędzy w Grupie SGB, preferencyjne kredyty, zastosowanie uproszczonej procedury wypłaty odszkodowań oraz darowizny pieniężne od BS Czersk
 
                                                                        
tytuł IRYDOWY HIT 2018 otrzymują:                                                               

w kategorii Organizacja i Zarządzanie

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach – DZIAŁANIA INNOWACYJNE ROKU – za innowacyjne działania banku - uruchomienie bankomatu recyklingowego

Przedsiębiorstwo TEMIS & SPAWMET Tadeusz Skajewski w Chojnicach - DZIAŁANIA INNOWACYJNE ROKU – za opracowanie i uruchomienie innowacyjnej linii do produkcji tlenu medycznego


tytuł  PALLADOWY HIT 2018 otrzymuje:                                                      

w kategorii Handel i Usługi

Przedsiębiorstwo EKOMEL Sp. z o.o. w Chojnicach – FIRMA ROKU – za wysoką jakość usług budowlano-montażowych w latach 2015-2018


tytuł  DYSPROZOWY HIT 2018                                                       

w kategorii Przetwórstwo Żywności

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter w Chojnicach – FIRMA ROKU - za modelowe zarządzanie oraz dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o 30-letnią tradycję

w kategorii Przetwórstwo Żywności

Zakład Przetwórstwa Spożywczego Stefan Skwierawski w Brusach – PRODUKT ROKU - za walory smakowo-jakościowe konfitury z malin

w kategorii Ekologia

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku za działania ekologiczne poprzez likwidację niskich emisji pochodzących z procesu spalania na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin

w kategorii Samorządność

Gmina Sierakowice, Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Sierakowice – GMINA ROKU - za tworzenie sprzyjających warunków dla kultywowania kaszubskich tradycji przez Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Sierakowice:
- Koło Gospodyń Wiejskich w Długim Kierzu
- Koło Gospodyń Wiejskich w Paczewie
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kamienicy Królewskiej
- Koło Gospodyń Wiejskich w Gowidlinie
- Koło Gospodyń Wiejskich w Lisich Jamach


tytuł  RODOWY HIT 2018                                                       

w kategorii Ekologia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. Włocławek – DZIAŁANIA EKOLOGICZNE ROKU - za modelowe działania promocyjne w zakresie edukacji ekologicznej społeczności lokalnej

w kategorii Ekologia

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Żukowie – FIRMA ROKU - za modelowe zarządzanie przedsiębiorstwem, budowanie wizerunku spółdzielczości dzięki wzorcowemu działaniu GS “SCh” w Żukowie

  Kapituły obu województw z ogromną satysfakcją stwierdzają, że zgłoszone do konkursu tematy zgłoszenia charakteryzują się wysokim poziomem osiągnięć w szerokim spektrum gospodarki, coraz wyższą efektywności organizacji, które poddały pod ocenę swoją działalność. Kapituły stwierdzają, że wszystkie zaprezentowane dokonania zasługują na wzorowanie się innych podmiotów, a przyznane im tytuły HIT stanowią potwierdzenie ich rangi.  
  Organizatorzy gratulują uczestnikom konkursu uzyskanych nagród i życzą wszystkim twórcom tych osiągnięć kolejnych sukcesów i poczucia głębokiej  satysfakcji.

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

tytuł HIT PROMOCJI REGIONU 2018 otrzymują:                        

Jan Mrozowski -  Konsul Honorowy Republiki Mołdawii w Toruniu
za osobiste zaangażowanie w promowaniu regionu w kraju i zagranicą w obszarach kulturalno-społeczno-gospodarczych

Roman Dawidowski - Prezes Banku Spółdzielczego w Sierakowicach
za działania na rzecz promowania regionu dzięki osobistemu zaangażowaniu w rozwój gospodarczy

Henryk Kapusta - Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica za działania na rzecz promowania regionu poprzez osobiste zaangażowanie w edukacje leśną, działania integracyjne społeczności lokalnej oraz wspieranie inicjatyw społecznych

oraz (pomocna dłoń) - HIT AUXILIA SUBMINISTRAT 2018
przyznano Bernardowi Gruczy  - wójtowi Gminy Sulęczyno za osobiste wspieranie i pomoc mieszkańcom gminy Sulęczyno, poszkodowanym w nawałnicy w sierpniu 2017 r.

(pomocna dłoń) - HIT AUXILIA SUBMINISTRAT 2018 przyznano również
Barbarze Kapicy - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach za otwartość serca, osobiste wspieranie i pomoc mieszkańcom z powiatu kartuskiego