Artykuły

Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu

Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu
Jest to przedsięwzięcie organizowane od połowy lat 90. minionego wieku w Wielkopolsce, a od końca lat 90. także  w regionach kujawsko-pomorskim, lubuskim i pomorskim.


Zarówno założenia jak i regulamin, kryteria, metoda prac kapituły - to wszystko ulegało przez minione lata nieznacznym modyfikacjom. Istota i cel projektu nie uległy zmianie. Jest to przedsięwzięcie wyłaniające co roku i promujące szczególnie cenne dokonania rynkowe, samorządowe i ekologiczne. To rodzaj narzędzia promocyjnego oferowanego szefom firm, urzędów, organizacji itp. Czytaj więcej...

 

Film z Gali Wielkopolskiej i Ziemi Lubuskiej 2016 r.

Dnia 6 marca 2017 r. na auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas uroczystej gali zostały rozstrzygnięte wyniki konkursu pt.,,Gospodarczo-Samorządowy HIT Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej 2016”. Głównym celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie i promocja najlepszych dokonań przedsiębiorstw produkcyjnych, usług, walorów ekologicznych, a także wszelkich spraw organizacyjnych oraz gospodarczych gmin. Konkurs liczył łącznie 184 zgłoszenia. Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu z Gali wręczenia Hitów