Artykuły

Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu

Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu
Jest to przedsięwzięcie organizowane od połowy lat 90. minionego wieku w Wielkopolsce, a od końca lat 90. także  w regionach kujawsko-pomorskim, lubuskim i pomorskim.


Zarówno założenia jak i regulamin, kryteria, metoda prac kapituły - to wszystko ulegało przez minione lata nieznacznym modyfikacjom. Istota i cel projektu nie uległy zmianie. Jest to przedsięwzięcie wyłaniające co roku i promujące szczególnie cenne dokonania rynkowe, samorządowe i ekologiczne. To rodzaj narzędzia promocyjnego oferowanego szefom firm, urzędów, organizacji itp. Czytaj więcej...

 

Wyniki Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Kujaw i Pomorza oraz Pomorza 2017 r.

Protokół z postanowienia Kapituły obu województw Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Kujaw i Pomorza 2017 oraz Pomorza 2017

Kapituła województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów stwierdziła, że do Konkursu zarekomendowano w siedmiu kategoriach łącznie 193 zgłoszenia. Jednocześnie po zapoznaniu się z opisem zgłoszeń i dołączoną do nich dokumentacją oraz przeanalizowała sprawozdania komisji konkursowych, które wizytowały uczestników konkursu, Kapituły zakwalifikowały 40 zgłoszeń spełniających wymagania regulaminowe.

 

W związku z powyższym Kapituły postanowiły, co następuje:

TYTUŁY HIT 2017  otrzymują:

w kategorii Produkcja

Zakład Stolarski Marek Rumiński w Wąbrzeźnie (woj. kujawsko-pomorskie)

za wysoką jakość produkowanych okien i drzwi w oparciu o technologię Oppold System;

w kategorii Organizacja i Zarządzanie

Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem (woj. pomorskie)

za aktywizację osób wykluczonych społecznie, w szczególności osób zamieszkujących tereny wiejskie poprzez rehabilitację zawodową i społeczną;

FENIKS Sp. z o.o. Zakład Produkcji Mebli w Wolnym Dworze  (woj. pomorskie)

za zdeterminowane działania na rzecz odbudowy przedsiębiorstwa oraz dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa;

w kategorii Ekologia

Gmina i Miasto Wąbrzeźno (woj. kujawsko-pomorskie)

za nowatorskie, modelowe działania na rzecz wdrożenia systemu segregacji odpadów komunalnych;

w kategorii Przetwórstwo Żywności

Przetwórstwo Mięsa KONKOL Sp. z o.o. w Kębłowie (woj. pomorskie)

za walory smakowe i jakościowe metki, wędzonki wiejskiej, kiełbasy zwyczajnej, kabanosów oraz kiełbasy polskiej;


tytuły HIT 2017 II-stopnia:                                                               

w kategorii Organizacja i Zarządzanie

Max & Xavier s.c. w Żukowie (woj. pomorskie)

za dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa oraz modelowe działania w oparciu o zasady etyki w biznesie;

PPUH HONIA Maciej Mostowy w Skarszewach (woj. pomorskie)

za rozwój przedsiębiorstwa w zakresie handlu artykułami biurowymi i papierniczymi oraz działania w oparciu o zasady etyki w biznesie;

w kategorii Samorządność

Powiat Brodnicki (woj. kujawsko-pomorskie)

za realizację inwestycji pod nazwą: ,,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”;

Gmina Skarszewy (woj. pomorskie)

za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez dofinansowanie zakupu specjalistycznych samochodów;

Gmina Dobre (woj. kujawsko-pomorskie)

za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę Remiz OSP w Dobrem i Krzywosądzy oraz zakup sprzętu;


tytuły KRYSZTAŁOWY HIT 2017:                                        

w kategorii Organizacja i Zarządzanie

Elas-Pol s.c. Danuta i Jerzy Elas w Niestępowie (woj. pomorskie)

za dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa oraz działania innowacyjne w zakresie projektowania i produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego;

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane "OELRICH" Zygmunt Oelrich w Więckowach (woj. pomorskie)

za działania na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie budownictwa mieszkaniowego;

AUTO MIRAS Autoryzowany Serwis Samochodowy Sp. z o.o. w Pępowie (woj. pomorskie)

za modelowe działania w zakresie kształcenia i motywowania  młodzieży do pracy w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych oraz za dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa;
 
w kategorii Samorządność

POWIAT RADZIEJOWSKI (woj. kujawsko-pomorskie)

za promocję walorów powiatu radziejowskiego wśród mieszkańców regionu poprzez organizację imprez kulturalno-oświatowych oraz sportowych integrujących społeczność lokalną - Święto Powiatu Radziejowskiego 2016;

GMINA KWIDZYN (woj. pomorskie)

za działania Gminy Kwidzyn na rzecz poprawy życia i bezpieczeństwa mieszkańców;


tytuły RUBINOWY HIT 2017:                                                         

w kategorii Handel i Usługi

Zamek Gniew Sp. z o.o. w Gniewie (woj. pomorskie)

za jakość usług hotelarsko-gastronomicznych oraz atrakcyjną ofertę programową;


tytuły RUBINOWY HIT 2017 Z GWIAZDĄ:                                     

w kategorii Organizacja i Zarządzanie

Nadleśnictwo Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie)

za modelowe działania na rzecz edukacji leśnej dla społeczności lokalnej oraz realizację własnych wzorcowych inicjatyw;

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wejherowie (woj. pomorskie)

za budowanie wizerunku przedsiębiorstwa oraz działania w oparciu o zasady etyki w biznesie;

Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie (woj. kujawsko-pomorskie)

za modelowy projekt dla towarzystw budownictwa społecznego pod nazwą ,,Docelowa własność”;

w kategorii Przetwórstwo Żywności

St. Rąbała Sp. z o.o. w Bielawkach (woj. pomorskie)

za walory smakowe i jakościowe wędlin: kiełbasy polskiej, polędwicy tradycyjnej, kindziuka kociewskiego, szynki kruchej i kabanosów z jelenia;

w kategorii Samorządność

Powiat Toruński  (woj. kujawsko-pomorskie)

za modelowy budżet obywatelski powiatu toruńskiego jako narzędzie budowania lokalnych wspólnot;


tytuły RUBINOWY HIT 2017 Z DWIEMA GWIAZDAMI:        

w kategorii Edukacja, kultura i Sport

Gmina Obrowo (woj. kujawsko-pomorskie)

za budowanie wizerunku gminy poprzez działania na rzecz rozwoju kultury;

w kategorii Organizacja i Zarządzanie

Cukiernia-Piekarnia Piotr Kropidłowski w Zblewie (woj. pomorskie)

za dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa;

w kategorii Usługi

PPHU Eksport- Import "MARTINA" Mirosław Walczak w Żninie (woj. kujawsko-pomorskie)

za wysoką jakość usług cateringowych  dla placówek służby zdrowia w oparciu o naturalne składniki żywieniowe;


tytuły RUBINOWY HIT 2017 Z TRZEMA GWIAZDAMI:          

w kategorii Samorządność

Gmina Luzino (woj. pomorskie)

za budowę wzorcowego żłobka;

w kategorii Usługi

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie (woj. pomorskie)

za rozszerzenie oferty banku o płatności mobilne w technologii HCE;

w kategorii Edukacja, kultura i Sport

PW „INTER-VAX” Wacław Górny Sp. j. w Żninie (woj. kujawsko-pomorskie)

za działania na rzecz rozwoju kultury poprzez atrakcyjne propozycje programowe dla klientów przedsiębiorstwa oraz lokalnej społeczności;

w kategorii Organizacja i Zarządzanie

Janipol Meble Polska Sp. z o.o. Sp.k. w Janikowie (woj. kujawsko-pomorskie)

za modelowe działania na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa oraz tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy;


tytuł  ZŁOTY HIT 2017:                                                    
                   
w kategorii Organizacja i Zarządzenie

PETROMAN PALIWA Sp. z o.o. Lubraniec Parcele (woj. kujawsko-pomorskie)

za tworzenie atrakcyjnych ofert w zakresie usług oraz dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa;

Bank Spółdzielczy w Czersku (woj. pomorskie)

za budowanie wizerunku Banku poprzez obrót dewizowy, ubezpieczenia na przestrzeni 2016 i 2017 roku;


tytuł PLATYNOWY HIT 2017

w kategorii Organizacja i Zarządzanie       

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach (woj. pomorskie)

za modelowe zarządzanie podmiotu finansowego, tworzenie atrakcyjnych warunków ofertowych dla klientów banku;

ZPUH TEMIS & SPAWMET Tadeusz Skajewski w Chojnicach (woj. pomorskie)

za działania przedsiębiorstwa w oparciu o zasady etyki w biznesie uwzględniające 25 - letnie doświadczenie współpracy z interesariuszami firmy;

w kategorii Przetwórstwo Żywności

Wytwórnia Wędlin Zbigniew Zabrocki w Górkach (woj. pomorskie)

za walory smakowe i jakościowe wędlin: boczku z komina, salami kapitańskie, szynki z komina oraz kiełbasy ze spichrza;

tytuł IRYDOWY HIT 2017                                                        

w kategorii Organizacja i Zarządzanie

PRMiOŚ “EKOMEL” Sp. z o.o. w Chojnicach (woj. pomorskie)

za konsekwentne budowanie wizerunku przedsiębiorstwa oraz stworzenie silnej marki firmy - na przestrzeni 20 lat - dzięki wysokiej jakości świadczonych usług;


tytuł PALLADOWY HIT 2017                                                        

w kategorii Organizacja i Zarządzanie

ZPS STEFAN SKWIERAWSKI w Brusach (woj. pomorskie)

za działania przedsiębiorstwa na rzecz Budowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu uwzględniającej interesy społeczne;

ZPMB KAZIMIERZ GINTER w Chojnicach (woj. pomorskie)

za konsekwentną dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa dzięki stosowaniu nowych innowacyjnych technologii, najnowszych w skali europejskiej i światowej;

w kategorii Samorządność

Gmina Sierakowice i Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sierakowicach (woj. pomorskie)

za działania Gminy Sierakowice i drużyn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sierakowicach na rzecz wszechstronnej poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Sierakowice;

w kategorii Ekologia

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie)

za wdrożenie automatycznego systemu monitoringu (AMS) - emitującego zanieczyszczenia do powietrza przez MPEC we Włocławku;

tytuł DYSPROZOWY HIT 2017                                                        

w kategorii Usługi

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska w Żukowie (woj. pomorskie)

za walory smakowe i jakościowe dań oferowanych przez Bar Bistro;

w kategorii Ekologia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie)

za prowadzenie działań edukacyjnych, propagujących racjonalną gospodarkę odpadami komunalnymi, wśród społeczności lokalnej Włocławka i gmin ościennych;

tytuł HIT PROMOCJI REGIONU 2017 otrzymują                        

Gmina Obrowo

za działania na rzecz promowania dokonań społeczno-kulturalno-gospodarczych mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych;

Pan Stefan Skwierawski właściciel Zakładu Produkcji Spożywczej Stefan Skwierawski w Brusach

za działania na rzecz propagowania zdrowej żywności oraz promocję regionu dzięki znakomitym produktom rozpoznawalnym i uznanym przez klientów;

HIT AUXILIA SUBMINISTRAT 2017 (pomocna dłoń)

dla Gabrieli Gołaty dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Kartuzach

za otwartość serca, wspieranie i pomoc rodzinom z powiatu kartuskiego;


Kapituły obu województw z ogromną satysfakcją stwierdzają, że zgłoszone do konkursu tematy zgłoszenia charakteryzują się wysokim poziomem osiągnięć w szerokim spektrum gospodarki, coraz wyższą efektywności organizacji, które poddały pod ocenę swoją działalność. Kapituły stwierdzają, że wszystkie zaprezentowane dokonania zasługują na wzorowanie się innych podmiotów, a przyznane im tytuły HIT stanowią potwierdzenie ich rangi.  
   Organizatorzy gratulują uczestnikom konkursu uzyskanych nagród i życzą wszystkim twórcom tych osiągnięć kolejnych sukcesów i poczucia głębokiej  satysfakcji.

20 czerwca 2017 roku